Leasing maszyn

Jedna z form dzierżawy przedmiotów materialnych, jaką jest leasing ? maszyn, urządzeń, sprzętu, osiągnęła sporą popularność w Polsce, gdyż zapewnia tani sposób finansowania aktywów oraz pewne korzyści o charakterze podatkowym.

Warto wiedzieć, że Kodeks cywilny definiuje umowę leasingu jako ? generalnie mówiąc ? oddanie rzeczy stanowiącej własność leasingodawcy korzystającemu do używania, który z kolei zobowiązuje się płacić z tego tytułu raty sumujące się co najmniej do wartości przedmiotu leasingu.

Tymczasem dla celów podatkowych definicja leasingu podlega rozszerzeniu, w rezultacie czego umową leasingową jest każde porozumienie, na mocy którego jedna ze stron (?finansujący?) oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków zgodnie z zasadami określonymi w umowie drugiej stronie (?korzystający?) podlegające amortyzacji środki trwałe (sprzęt, maszyny budowlane, urządzenia), w tym grunty, oraz wartości niematerialne i prawne.

Zaliczenie w poczet możliwych do wydzierżawienia dóbr wartości niematerialnych i prawnych stanowi zasadniczą różnicę między regulacjami podatkowymi a cywilnymi, na którą warto zwracać uwagę.
Oznacza to bowiem, że przedsiębiorca, który w ramach leasingu korzysta np. z oprogramowania, może pod pewnymi warunkami odliczać od swych kosztów działalności zużycie tegoż oprogramowania.

Wielu przedsiębiorców decyduje się z braku własnych środków sfinansować zakup samochodu, maszyn lub urządzeń prostym kredytem. O ile nabycie w ten sposób nowego przedmiotu/środków nie powinno nastręczać większych problemów natury formalnej, o tyle kredytowanie czegokolwiek wiąże się ze spełnieniem dodatkowych kryteriów i przedstawieniem wielu dokumentów.

Podczas zakupu sprzętu lub maszyn na kredyt przedsiębiorca musi udokumentować przynajmniej 6-miesięczny okres prowadzenia działalności. W przypadku firm funkcjonujących na rynku jeszcze krócej, niektóre banki zgadzają się udzielić kredyt, ale pod warunkiem wniesienia min. 30-procentowego wkładu własnego oraz przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń.

Oprócz standardowych ? przewłaszczenia na zabezpieczenie lub zastawu rejestrowego ? potrzebne będzie też poręczenie osoby trzeciej i ew. cesja praw z ubezpieczenia sprzętu.

W przypadku procedury uproszczonej do dokumentacji należy dołączyć wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej oraz oświadczenie o dochodach uzyskiwanych w bieżącym roku podatkowym. Jeżeli kredyt jest udzielany w wariancie standardowym, trzeba będzie przedłożyć deklarację podatkową za ostatni rok oraz dwie wpłaty zaliczek na podatek dochodowy lub VAT i składki ZUS.

Dopiero taki zestaw dokumentów pozwoli na rozpatrzenie wniosku o kredyt.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
jakub
6 lat temu

super