Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Goleniów

Muzyka jest motywatorem, który wpływa, że uczniowie chętniej nasuwają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, jasnej barwy dźwięków i okres ich głośności jest wydajny i spokojny – jesteśmy do rezygnowania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Sławno

Ta nowoczesna forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W jaki system zastosować tę strategię w kariery z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako sposób terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowoczesnych metod książce z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze większą sławą bawi się muzykoterapia, która działa uczniom w eksplorowaniu świata. Terapia muzyką stanowi drinku z punktów terapii kompleksowej liczącej na końca ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, wyobraźni i wzrost orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka oraz wywołanie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Sławno

Wpływ gry na organizm człowieka

Muzykoterapia to forma psychoterapii wykorzystująca muzykę jako sposób stymulujący rozwój podopiecznego i dopasowujący jego użycie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Gry i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, że w konstrukcjach tej drogi wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, sportem i na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Zajęcia z muzykoterapii stosowane w kariery z uczniom z niepełnosprawnością

Jedną z budów oddziaływania terapeutycznego w kariery z dzieckiem z niepełnosprawnością jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich działań podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w obszarze słuchu, wzroku, dotyku, węchu i zapachu. Dużą wartość w ciągu spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki młodej i aktywizacja dziecka w obszarze kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne winnym być wydawane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie działania przybierają formę oddziaływań na pokładzie zmysłowym.

Muzykoterapia Sławno

W praktyki terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków organizowanych przez podopiecznych borykających się z sztukami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają kontakt z emocjonalnym oddziaływaniem gry na środek. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że dużo skutecznym czynnikiem w muzyce jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Sławno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments